Bg | En
Агенции  подкрепящи ползата от иновативни системи в регионалните и местни  икономики  (AsviLoc +) - уеб страницата на проекта   е http://www.asvilocplus.eu/

Проектът AsviLoc  +  надгражда над реализиран проект AsviLoc по Програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество  Interreg III . По първият проект е  създадена мрежа от агенции за местно икономическо развитие, опериращи в зоната  на страните  с излаз на Адриатическо море. С  настоящият проект се очаква  мрежата да бъде разширена, обхващайки цялата територия на страните в ЮИЕ.  При проектирането на AsviLoc  + са  взети под внимание поуките  и добрите практики при  разработването на Регионални Иновативни Стратегии на Програмата на ЕС за Иновативни Проекти.

Водеща организация:
Агенцията за развитие на регион Марче  - гр.Анкона, Италия

Партньори:

Консорциум за развитие на Полезине  в Ровиго - регион Венето, Италия
Център за международно икономическо сътрудничество - гр.Гориция, Италия
Австрия Виртшафтсервиз – гр.Виена, Австрия
АИР Варна  – гр.Варна, България
Агенция за Развитие на  Източен Солун – гр. Солун, Гърция
Агенция за Регионално Развитие на Родопи – гр. Комотини, Гърция
Южна Транс-Дунавска Регионална Агенция  за иновации – гр. Печ, Унгария
Северо-Източна  Агенция за Регионално Развитие – гр. Пятра Нямц, Румъния
Северо-Западна Агенция за Регионално Развитие – гр. Клуж Напока, Румъния
Агенция за регионално развитие на Селже - гр. Селже, Словения
Агенция за развитие на Истриа  –Хърватска
Агенция за развитие на Вуковар –Хърватска

Пресконференция за медиите - 28.08.2009г.
Презентацията на проекта за медиите може да бъде изтеглена от
тук
Снимки от пресконференцията
Публикации за проекта в медиите
Бюлетин по проекта

Видео от пресконференцията
Среща за стартиране на проекта - 14.09.2009г.,  гр. Анкона - Италия
Презентацията на АИР Варна за срещата за стартиране на проекта може да бъде изтеглена от секцията за проект AsviLoc plus   на английски език

Втора среща на партньорите - 11.03.2010г. , гр. Яш - Румъния

Протоколът от срещата може да бъде изтеглен от секцията за проект AsviLoc plus   на английски език.

Първият електронен бюлетин на партньорите, създаден на английски език от Водещата организация  - АРР в гр. Анкона, Италия може да бъде изтеглен от
тук.

Вторият електронен бюлетин на партньорите, създаден на английски език от Водещата организация  - АРР в гр. Анкона, Италия може да бъде изтеглен от тук

Третият електронен бюлетин на партньорите, създаден на английски език от Водещата организация  - АРР в гр. Анкона, Италия може да бъде изтеглен от тук

Четвъртият електронен бюлетин на партньорите, създаден на английски език от Водещата организация  - АРР в гр. Анкона, Италия може да бъде изтеглен от тук

Петият електронен бюлетин на партньорите, създаден на английски език от Водещата организация  - АРР в гр. Анкона, Италия може да бъде изтеглен от тук

Шестият електронен бюлетин на партньорите, създаден на английски език от Водещата организация  - АРР в гр. Анкона, Италия може да бъде изтеглен на български език от тук

Създаване на Регионална лаборатория за иновации - Декларация за намерение от участниците в  Лабораторията може да бъде изтеглена от тук

Създаване на Регионална мрежа за иновации - част от транснационалната иновативна система в Югоизточна Европа. Списък на участниците в мрежата може да бъде изтеглен от тук. Мрежата е отворена и за други организации, работещи или с интерес  в областта на иновациите. Списък на местни ключови  организации и фирми  с отношение към иновациите на ниво Североизточен планов регион с център-гр.Варна може да бъде изтеглен от тук

Каталогът с добри практики по проекта, иновационния план за действие 2020, приет по партньорите, презентациите от работните посещения и срещи и други документи на  английски език са публикувани в английския вариант на страницата.
За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda