Bg | En
АНКЕТА
За потребностите от консултации, обучения и информация

          Във връзка с постъпили запитвания в АИР Варна от фирми и индивидуални лица с молба за предоставяне на информация за обучения, програми за финансирания, разработка на проектни предложения и други, обръщаме се към Вас с молба при възможност да попълните и върнете в агенцията по ел.поща ( vardevel@mail.orbitel.bg )  или по факса (052/606275) настоящата анкета.

          Попълването й ще ни улесните при  предоставянето на информация и  услуги, търсени от  клиенти и партньорите на агенцията, на които бихме искали да сме полезни.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ  БЛАГОДАРИМ!


1. Обучения и консултантски услуги в областта на:

  • Разработка на предложения за финансиране
  • Управление на проекти
  • Стартиране на собствен бизнес
  • Бизнес планиране
  • Социални предприятия за НПО
  • Лидерство и мотивация
  • Правата на българите като граждани на ЕС
  • Разработка на  PowerPoint презентации
  • Създаване на електронен бюлетин / брошура / каталог
  • Оформяне на  CV  по европейски образец или Europass
2. Публикуване на  бизнес анонси  и обяви  в  месечния електронен бюлетин и уеб-страницата на АИР Варна.

3. Организиране на тренинги и семинари в гр.Варна за организации от София и страната

СЪОБЩЕНИЕ! АИР Варна може да предостави на заинтересовани организации и фирми  пакетa с материали от обучения и тренинги, проведени от агенцията срещu такса от 30 лв. както и копие на презентациите, публикувани с ограничен достъп на on-line страницата на  Ресурсен център срещу такса от 10 лв. за презентация.
За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda