Bg | En
Проектът SEE/D/0320/4.1/X BUILD SEE - "Преодоляване  несъответствието между насоките на ЕС и практическото им приложение в зелено строителство, екологично и социално обновяване на жилищните райони в Югоизточна Европа" е финансиран от ЕФРР чрез ОП "Югоизточна Европа" и МРРБ.

Проектът насърчава област на интервенция, която може  едновременно да отговори на съществуващите проблеми и предизвикателства чрез планиране за обновление на града и кварталите, в което съвместните действия на публичния и частния сектор ще позволи разработването на екологични, икономически и социални ползи.

 Общата цел на проекта  е да създаде набор  от инструменти и действия за развитие на "зелен" модел за управление на сградите в града, областта и предградията, за подкрепа на устойчиви нови градски конструкции и/или приспособяване на съществуващите такива, както и за създаването на нов метод за включване и участие на гражданите и мрежа от заинтересовани страни в сътрудничество заедно с местната власт.

Проектът е с продължителност  25.01.2013г. 2013– 24.01.2015г.

Водеща организация по проекта е "Фондация "Алма матер" от гр.Болоня, Италия.
В консорциума за изпълнение на проекта са включени следните партньори:
Агенция за икономическо развитие Варна, гр.Варна-България
Национален Институт за изследвания и развитие в защита на околната среда, гр.Букурещ-Румъния
Център за бизнес подкрепа, гр.Краня-Словения
Агенция за развитие на Общината в Атина,  гр.Атина-Гърция
Център за изследвания и технологии Хелас, гр.Солун-Гърция
Център за изследвания на околната среда, гр. Будапеща-Унгария
Център за енергия и иновации, гр.Веиз-Австрия
Региона на Западна Гърция, гр.Патрас-Гърция
Община Болоня, гр.Болоня-Италия
Център за приложни изследвания в строителството и конструкциите, гр.Болоня-Италия
Община Дугополе, гр.Дугополе-Хърватска
Община Тирана, гр.Тирана-Албания
Балканска Агенция  за устойчиво развитие, гр.Перник-София
Генерална Дирекция за производствени дейности, търговия и туризъм на Региона на Емилия-Романя, гр. Болоня-Италия
Център за  научни изследвания на  Академията за наука и изкуства , гр.Любляна - Словения
Община Веиз, гр.Веиз-Австрия
Национална агенция за защита на околната среда, гр.Букурещ-Румъния
 
Работен пакет 1: Техничско и финансово управление на пакета
Среща за стартиране на проекта, гр. Болоня, Италия, м.март 2013

Работен пакет 2: Комуникационни дейности
Участие в международно изложение в Интер Експо център София на 29-31.05.2013г.
Програма_на_изложението_и_конгреса
Представяне на проектBUILD SEEна 31.05.13г.
Брошура за проекта
Дипляна за проекта
Постер за проекта
Снимки от щанда на проект_BUILD_SEE_29.05.13г.
Снимки от щанда на проект BUILD_SEE_30.05.13г.
Снимки от щанда на проект BUILD_SEE_30.05.13г._2
Снимки от щанда напроект BUILD_SEE_31.05.13г.
Посетители на щанд A12 в зала 1

   АИР Варна организира конференция за публичност и  разпространение по проект BUILD SEE на 4 юли 2014г. в конферентната зала на ет.2 на хотел "Черно море" в гр.Варна, България.  Наред с презентация на резултатите по проекта от директора на Агенцията г-жа Тодорка Димитрова, в работата на конференцията бяха поканени гост-лектори, които да споделят своя опит в социалната сфера, иновации в  строителството, законодателсната сфера и финансиращи програми в периода 2014-2020. 
Покана за конференцията
Дневен ред на български език
Снимки на участниците

 

 

 

 

 

 

По проектабе  създаден он-лайн център  - HUB (http://build-see.eu/build-see/hub) за  публикуване на новини, издаване на електроненбюлетин,  създаване на мрежа за  сътрудничество и обмяна  на информация от  заинтересовани организации и лица и др.

 При желание, можеда се присъедините към членовете на мрежата ( безплатно е) като попълните  на английски език  следната кратка форма в интернет  http://build-see.eu/build-see/content/join-build-see-hub 

За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda