Bg | En
 ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ - ОБЯВИ

Greetings from Spain
Sulayr ®, (www.sulayr.com), is a Spanish SME, which has prepared a project for the call for proposals of the 2013 Eco-Innovation programme.

The project "From the farm to the consumer", is about create a quality standard for Restaurants, that want to be acreditated by a third party certification, that they elaborate healthy and anti-age food.
We need European partners, preferably related to Food Hygiene’s sector, (although the partners could be from other sectors), who want join the project, assist in the implementation of it, developing the project in their countries, or supporting the implementation phase of the project.
We look forward to hearing from you.
Sincerely, 

Abel Jiménez De la torre.
E-mail: abeljimenezdelatorre@gmail.com


****
Уважаеми Господине / Госпожо,
 
Казваме се Тирсо и Кристина - консултанти по научни изследвания и развитие от IDETRA -компания от Мадрид-Испания, специализирана в разработка на европейски предложения. В момента бихме искали да представи предложение пред  Програма Екоиновациите с краен срок 5 септември 2013. Нашият партньор е от Испания. Фирмата е специализирана в намаляването на пестицидите при отглеждането на култури - PESTFREE.
Бихме искали да ви помолим за да ни помогне да намериме партньори във вашата страна, който се интересува от предложението. За допълнителна информация моля изтеглете резюме на обхвата на нашето проектно предложението от тук.
Очакваме Вашия отговор.
С уважение,

Cristina Catalina Ortega
 
Gestor de I+D+i
R&D and Innovation Consultant
IDETRA
C/ Hermosilla, 48-3ºizda.
28001 Madrid
Tfno. + 34  915 774 014 
Fax:  + 34  915 762 037
cristinacatalina@idetra.com
www.idetra.com


НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕКО-ИНОВАЦИИ
29 май 2013 г., Сряда

Презентациите от Европейския Информационния ден  в превод на български език могат да бъдат изтеглени  от следните линкове:
Покана_Еко-иновации_2013г.
Как_да_кандидатстваме_за_финансиране

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: Интер Експо Център – София, бул. Цариградско шосе 147, гр. София, България

ОРГАНИЗАТОРИ:
Enterprise Europe Network – България при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Агенция за Икономическо Развитие – Варна и Интер Експо Център – София

УЧАСТИЕТО В ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН Е БЕЗПЛАТНО. Желаещите да се включат в срещата следва да зявят участие  с обратен e-mail  до office@veda-bg.eu  до 27.05.2013г.

ПРОГРАМАТА на събитието може да бъде изтеглена от

тук


Европейски Информационен Ден 
 по програма Еко-Иновации, Покана за набиране на предложения 2013
Брюксел - 27 May 2013

Кандидатстването за финансиране  за екологични иновации е конкурентен процес, и само най-добрите предложения за проекти ще бъдат избрани за финансиране. Европейският информационен ден 2013 ще ви даде основна информация и съвети за това как да се разработи добро  проектно предложение и да се кандидатства  успешно. Той също така предлага възможност да намерите партньори за проекти от цяла Европа, да обменят мнения и да споделите опит.

Кой трябва да присъства?
Всеки, който иска да се разработи или да се включи в проект  за еко-иновации, както и да узнае повече за процедурата за кандидатстване. Очакват се повече от 300 участници от асоциации на МСП, бизнеса, европейски и национални търговски асоциации, търговски камари, европейските институции и др.

Дата и място на събитието
Понеделник 27-ми май 2013 в в сградата Charlemagne, ул. ла Лои 170, 1049 Брюксел, Белгия

Регистрация на  http://cip.onetec.eu/register.asp 

Програмата е достъпна от:  http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/infod/2013/agenda_eco_infoday2013_draft.pdf

Ако не можете да участвате на мястото на срещата в деня на Информационния Ден?
Можете да гледате на живо по интернет сутришната  сесията от събитието на вашия компютър. Връзката за излъчване по интернет ще бъдат публикувана  на страницата на програмата  в интернет  http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2013/eid_2013_en.htm една седмица преди събитието. Достъпът е свободен и не изискват предварителна регистрация.
За да се вклщючите на живо, необходимо е да имате следните настройки на вашия компютър: Windows PC + + Explorer Windows Media Player
За Mac: инсталирате Real Player за Mac пуснете Real Player и браузър копирате линка на поточно видео .
Видеозаписи със звук и интегриран презентации на слайдове ще бъдат достъпни онлайн, на http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2013/eid_2013_en.htm, след събитието.

Контакти: 
За въпроси  относно програмата и двустранните срещи - Dorothee Crowe: 
eaci-eco-innovation-info-day@ec.europa.eu 
За въпроси  относно регистрацията за участие в събитието - Charlotte Borras: charlotte.borras@cecoforma.com
 Възможности за бизнеса за подобряване на ефективността на ресурсите
Окончателния доклад за Европейската комисията, изготвен от AMEC  на английски език, може да бъде свален от http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/report_opportunities.pdf

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

за представяне на  ПОКАНА  за набиране на проектни предложения по Програма за конкурентоспособност и иновации,   Еко-иновации 2012 на Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации в гр.Брюксел, Белгия

Дата и час:  от 9:30 – 13:30 ч. на   27 юли  2012г.

Място: Конферентна зала на Клуб на стопанския деятел в  гр. Варна, ул.”Драгоман” № 25

Дневния  ред на срещата може да бъде изтеглена от тук.

Участието  в срещата е безплатно. Препоръчително  е изпращане на заявка за участие в свободен текст до  агенцията по ел.поща:  office@veda-bg.eu поради ограничен брой на местата в залата.

Презентации от обучението на 27.07.2012:

 Обсерватория по Еко-Иновации - ПРОФИЛ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011г.
 http://www.eco-innovation.eu/media/EIO_Country_Brief_2011_Bulgaria.pdf


ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕКО-ИНОВАЦИИ 2012Г
БРЮКСЕЛ, 8 МАЙ 2012Г.
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ ЛИНКА
 https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/ECOINNO12/registration_1.php


Актуални новини от 17 април 2012г. 
на български език за събитията, организирани от екипа на Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI) в Брюксел може да изтеглите от тук

The fourth issue of the IEE magazine is now available!

Every can order hardcopies of the IEE magazine in any, or all, of the six languages in which it is available: DE / EN / FR / ES / IT/ PL. The  copies will be delivered FREE of charge. The  personal order could be  made  via the link below: http://surveys.publications.europa.eu/formserver/eaci_09_12
The deadline for ordering paper copies is Monday 30 April 2012

? 67 млн. за проекти по програма  Интелигентна енергия - Европа
 
Отворена е нова  покана  по програма Интелигентна енергия - Европа за представяне на предложения ! През 2012 г. ще има 67 милиона евро на разположение за финансиране на проекти по програмата. Не пропускайте възможността да представят идеите си за проекти в области като енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, екологично чистия транспорт и местни  инвестиции в енергийната област!

Поканата за представяне на предложения приключва на 8 май 2012 г. за всички видове действия, с изключение на изграждане на умения инициатива, която има различни срокове. Научете повече  за поканата от : http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

Може да се свържете с бюро за помощ на програма „Интелигентна енергия - Европа" от http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm
 
 
Иновации за устойчиво бъдеще - Плана за действие (Eco-AP) за Еко иновации
Планът за действие за  Еко-иновации  определя дневния ред за работни места и растеж


Европейската комисия стартира нов План за действие в областта на еко-иновациите, като част от стратегията "Европа 2020". Въз основа на извлечените поуки от  изпълнението на предходния план, новият  допълва политиките на ЕС в областта на иновациите, ефективността на ресурсите, индустрията и умения за подкрепа на прехода към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Ключовите моменти  на новия  План за действие включват:
- Използване на политиката в областта на околната среда и на законодателството за насърчаване на еко-иновациите;
- Подкрепа за демонстрационни проекти и партньорство за  довеждане до пазара на  обещаващи, интелигентни и амбициозни оперативни технологии;
- Разработване на нови стандарти за насърчаване на екоиновациите;
- Мобилизиране на финансови инструменти и услуги за подкрепа на МСП;
- Насърчаване на международното сътрудничество;
- Подкрепа за развитието на нови умения и работни места и свързаните с тях програми за обучение, за да съответстват на потребностите на пазара на труда;
- Насърчаване на еко-иновациите чрез европейски партньорства за иновации
За повече информация: http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/1_en_act_part1_v5.pdf

Информационен Ден

По програма  CIP Еко Иновации
21 юни  2011, Варна, България


Дневен ред

Конферентна зала на КСД
гр. Варна, ул.”Драгоман” № 25


9:00 – 9:30   Регистрация и кафе
9:30 – 9:40  Добре дошли!  Представяне  на АИР Варна –  Г-жа Тодорка Димитрова  – Директор на АИР Варна – Национално звено за контакт (НЗК) по програмата 
9:40 – 10:15 Проекти за първоначално приложение и пазарно разпространение  в областта на  еко-иновациите – г-ца Радостина Василева – Сътрудник по проект  AsviLOc plus.
10:15 - 10:45  Примери на проекти финансирани по програма  еко-иновации. База с данни за одобрените до момента проекти. Г-н  Константин Константинидис –Сътрудник по проект SEPA.
10:45 – 11:00 Въпроси и отговори

11:00 – 11:30 Кафе пауза

11:30 – 12:15 Структура на проектно предложение, критерии за оценка, успешно кандидатстване с проект по програмата – г-ца Радостина Василева – Сътрудник по проект  AsviLOc plus.
12:30 – 13:00  Бюджет на проект. Практически съвети – Г-жа Тодорка Димитрова  – Директор на АИР Варна – НЗК по програмата 
13:00 – 13:30 Въпроси и отговори

Местата са ограничени и са на принципа  първи регистриран – първи записан ! Ще се потвърждават при получаването на регистрационна форма.

Дневния ред и регистрационата форма могат да бъдат свалени  в  MS Word от
тук

СЪОБЩЕНИЕ! Пакетът с презентации от информационния ден в превод на български език може да бъде предоставен на заинтересовани от участие в програмата фирми и организации срещу такса от 30 лв.

***

Кратко описание и имена на партньорите в одобрени до момента проекти по  сектори и  страни може да бъде получено чрез он-лайн търсене чрез линка http://ieea.erba.hu/eco/page/Page.jsp?op=home

***

2011 покана за предложения

Имате страхотен  бизнес проект, които може да направи Европа  по зелена, но не знаете как да постъпите?
Покана 2011 за представяне на предложения за еко-иновации може да бъде за вас!

Поканата е  отворена за всички юридически лица ...

Настоящата покана е отворена за всички юридически лица, които са разположени  в допустими страни, но приоритет ще се дава на малките и средни предприятия (МСП). Кластъри от  кандидати и проекти, които демонстрират  европейска добавена стойност и имат висок потенциал за въвеждане на пазара се насърчават силно.

Избираемост  - Въпреки, че приоритет ще се дава на малките и средни предприятия * и частни бенефициенти, поканата за предложения е отворена за всички юридически лица, намиращи се в една от следните страни:

    * 27-те страни-членки
    * Норвегия, Исландия, Лихтенщайн
    * Албания, Хърватия, Бившата югославска република Македония, Израел, Черна гора, Сърбия и Турция
    * Други държави извън ЕС, при условие че имат подходящо споразумение в сила.
Също така виж член 4 на нормативната база CIP.

* Малките и средни предприятия се определят като предприятия, които наемат под 250 души персонал и които имат годишен оборот непревишаващ  ? 50 милиона, или общ годишен счетоводен баланс, който не надвишава ? 43 милиона.

Какво ще се финансира? Поканата подкрепя  Еко-иновативни проекти в различни сектори, които са насочени към предотвратяване или намаляване на въздействието върху околната среда или които допринасят за оптималното използване на ресурсите. Въпреки това, по-конкретните приоритети се създават като се има предвид важното им въздействие върху околната среда и приоритетите  на политиката на Европейския съюз.

Подаване на проекто-предложения е възможно само онлайн. За повече информация и досътъп до пакета за кандидатстване   - http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm


Започна РЕГИСТРАЦИЯТА за Европейския информационен ден за представяне на Покана за предложения 2011 по Програмата за Еко-иновации на ЕС

Европейският информационен ден за представяне на Поканата за Еко-иновации  2011г.  ще се проведе  на 28 април 2011 г. Брюксел. Участието в информационния ден ще Ви даде възможност да бъдете първи, които чувате за условията на поканата за набиране на  предложения,  стартираща на същата дата. Регистрирайте се на  http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2011/european-info-day-2011_en.htm за да осигурите място за участие в събитието. Ще има живо излъчване на събитието по интернет, което можете да  наблюдавате он-лайн, ако нямате възможност да присъствате на място в  залата в Брюксел. Видео записи и PowerPoint презентации ще бъдат достъпни  в интернет след това. Ще следват други национални информационни дни, които ще бъдат обявени  в интернет страницата на IACI през следващите седмици: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2011/index_en.htm

Предстоящо! Икономическата комисия за Европа  към Организацията на обединените нации, в сътрудничество с Министерството на външните работи и на Службата на министър-председателя на Израел организират Международна конференция за ролята на иновационните политики за справяне с екологичните и енергийни предизвикателства. Конференцията е  под надслов  „Насърчаване на еко-иновациите: политики и възможности”  и  ще се проведе в Тел Авив на 11-13 юли 2011 г.
Презентациите по време на  конференцията ще бъдат организирани в три основни сегмента:
- "Еко-иновации: Каква е ролята на обществените политики?"
- "Стимулиране на сътрудничество за успешни еко-иновации", и
- "Финансиране на екологични иновации"
 За повече информация:
Икономическата комисия на ООН за Европа
Двореца на нациите
CH-1211 Geneva 10

Офис телефон: +41 (0) 22 917 16 43
Мобилен: +41 (0) 764 19 50 86
Факс: +41 (0) 22 917 01 78
Email: jose.palacin @ unece.org
уебсайт: http://www.unece.org/ceci/Welcome.html

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА „ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЕВРОПАактуално

Регистрирани потребители и членове на АИР Варна могат да изтеглят презентациите  на  програмата  в превод на български език, както следва:
Общ преглед на Програма "ИнтелигентнаЕнергия Европа"
Кандидатстванеза финансиране
STEER_Общ преглед
STEER_Приоритети
Местно Енергийно Лидерство
Как да кандидатстваме успешно
Изготвяне на предложение
Политикана ЕС до 2010

Агенцията за икономическо развитие Варна организира  представянето на програма „Интелигентна Енергия Европа” на 25 март 2011г. в конферентната зала на Клуба на стопанския деятел в гр. Варна, ул.”Драгома” 25 от 9:30 до 13:30 часа. Поканата, програмата на срещата и  регистрационната бланка за заявка  за участие могат да бъдат изтеглени от  секция "Новини". Крайният срок за електронно  кандидатстване с проекти е  12 май 2011 г.

Европейски информационен ден
  по Програмата за  конкурентоспособност и иновации - ЕКО ИНОВАЦИИ 2011 ще се състои  на 28 април 2011 г. в Брюксел

Европейския информационен ден ще ви даде предимство при внасяне на следващото си предложение за проект. Вие ще бъдете първите, които ще чуете за поканата за набиране на предложения, която ще стартирани на същата дата. Поканата ще приключи на 8 септември 2011 година. Он-лайн регистрацията за участие в събитието  ще започне в края на март, 2011г. Повече информация за Европейския информационен ден и другите национални информационни дни ще бъде  публикувана на http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/index_en.htm
  

Новините  бр. 42 от 10.02.2011г. на Изпълнителната  Агенция за конкурентоспособнист и иновации ( EACI)  на български език  можете да изтеглите от
тук

 ИНФО ДЕН ПРОГРАМА ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ

 Европейския информационен ден по Програма Интелигентна Енергия Европа  (IEE)

Поканата за представяне на предложения по Програма Интелигентна Енергия Европа  (IEE) през 2011 година  ще бъде представена  на Европейския информационен  ден на програмата в Брюксел на 18 януари. Желаещите да участват в информационни ден могат да се включат  в сутрешно заседание на живо по Интернет. За актуална   информация  и събития  във връзка с  програма посетете  страницата в интернет:
 http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm

   Национални информационни дни по Програма Интелигентна Енергия Европа  
Ако не можете да присъствате на Европейския информационен ден  през следващите седмици ще бъдат организирани  редица национални информационни дни планирани в цяла Европа. Проверявайте  тази страница редовно за най-новата инфпормация: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/ninfodays_en.htm

   Рамкова Програма за Конкурентоспособност и иновации (РПКИ): Кажете  вашето мнение!
РПКИ е основният бюджетен  инструмент на ЕС, насочен към конкурентоспособността  в областта на  научните изследвания и умения за периода 2007-2013 г. Неговите основни приоритети са малките и средни предприятия, достъп до финансиране, иновациите (включително еко-иновации), усвояване и използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Кажете вашето мнение за приоритети при  финансиране в бъдеще на конкурентоспособността  и иновациите в ЕС!  Допитването по отношение на РПКИ  ще остане отворено до 4-ти февруари, 2011: http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm

В допълнение към консултациите, в гр.Брюксел на 25 януари, 2011 г.  ще се проведе  конференция за програма за конкурентоспособността и иновациите на ЕС . Тя  ще предостави на заинтересованите страни допълнителна възможност да изразят своите виждания за бъдещата ориентация по отношение на  програмата.

                                                                    * * *
    Информационното издание "News Alert" от 20.12.2010г. на ИАКИ  в превод на български език може да бъде изтеглено от
тук.
                                                               * * *

    Информация за предварителните резултати от обработката  на подадените  предложения за финансиране по Покана 2010 можете да изтеглите от
тук

                                                                   * * *
  Cleantech Invest 2010 – място за среща  на еко-иновациите и бизнеса!

     За трети пореден път  Cleantech Invest 2010 ще идентифицира  последните  тенденции в  „чистите” технологии, потенциала и политиките  по отношение на  инвестиционния капитал  в Европа. По време на  събитието ще бъдат представени 35 малки и средни предприятия (МСП) от областта на „чистите” технологии,  с фокус върху  намаляне на вредните  емисии, енергийна ефективност,  възстановяеми   източници на енергия, биогорива, електрически/хибридни коли,  „зелени” сгради и нови материали. 

      Cleantech Invest 2010  е силно  прагматчина,  еднодневна платформа за среща с инвеститори, предприемачи, бизнес партньори и експерти-консултанти в сектора на „чистите” технологии за  обсъждане   на еко-иновациите  и доколко  те са  добри   едновременно и за  бизнеса и за околната!

      Ако сте   иновативна фирма в областта на „чистите” технологии , която търси инвеститори – кандидатствайте  за да представите бизнеса си пред международни инвеститори и експерти.  Участието за презентиращите фирми в събитието  е безплатно.

      Селекционния процес   е свързан с попълване online
формуляр Профил на фирмата, който покрива следните  теми: бизнес потенциал, опит на екипа, продуктова/ технологична гама,  конкурентна позиция, инвеститорски или партньорски интерес, цялостна  система за управление на  качеството на продукцията.
      
       Ползи за   фирмите:
1.    Обратна информация от Консултантския  Съвет по време на процеса на селекция
2.    Представяне на фирмата пред панел от Международни Експерти – за рисков капитал , за корпоративни финанси и стратегии и др.
3.     Специална възможност за уреждане на 4 бр.предварително уговорени индивидуални   срещи  с инвеститори и корпоративни контакти.
4.    Пан-Европейска  видимост на фирмата чрез  уеб - страницата на  CTI 2010 и включване  с  фирмен профил в размер на 2 страници в  каталога на конференцията
5.    Топ 10 фирми в  CTI 2010 ще получат  безплатен билет за да се представят на  European Venture Summit (EVS) , който ще се проведе на  6 -7 декември, 2010г. в Дюселдорф, Германия.
6.    Топ 10 фирми  в CEVF Будапеща ще бъдат квалифицирани  за  European Venture Contest 2010 . Класираните на  първите 25  места  фирми като най-иновативни  ще имат възможност да се  представят и конкурират на The Final Jury & Award Ceremony в Испания , през декември, 2010г.
      Интересуващите се от участие в конференцията фирми могат да се регистрират  online   на сайта на събитието в интернет   http://www.e-unlimited.com/events/register.aspx?events_id=324

                                                                      * * *

     Предстоящо!  КОНФЕРЕНЦИЯ Going Green – CARE INNOVATION 2010
ще се проведе от 8 до 11 ноември,  2010 г. в уникалната историческа  обстановка на  Замъка  Шоенбрун (Schoenbrunn Castle) във Виена, Австрия (Европа).


      За участие в конференцията са получени  повече от 230 резюмета, включени в  4 секции с около 170 презентации . От тях около 50%  са от  фирми от частния сектор (Albemarle, Alcatel-Lucent, Apple, AUO, Boeing, Cisco, Clariant, Dell, Delphi, Deutsche Telekom, Ericsson, France Telecom, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Merck, Microsoft, Motorola, NEC, Nokia, NTT, Oracle, Panasonic, Philips, Sanyo, Sony, Umicore).

     Желаещите да се включат в работата на конференцията могат да се регистрират  като  участници https://register.eventcon.at/application.loader/event  до 08.09.2010г.,  като изложители на сайта www.re-use.net/CARE/CI2010 до  01.10.2010г.  и като спонсори  на www.care electronics.net/CI2010

      За повече информация и при въпроси, моля обръщайте се към
Dr. Bernd Kopacek, MSc., International CARE Electronics Office, A-1140 Vienna, Gurkgasse 43/2
Tel: +43-1-2982020, Fax: +43-1-8760661-9 , Email: info@care-electronics.net,
Homepage: www.care-electronics.net   
    
         

                                                              
  * * *

                      ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН -
                              13 АПРИЛ, 2010Г. БРЮКСЕЛ

      Презентация за Еко-иновации 2010 - Как да кандидатстваме - 
в превод  на български език, може да бъде изтеглена от
тук.
      Кратка презентация за Интелигентна Енергия Европа 2010 в превод на  на български език,  може да бъде изтеглена от тук.

       Покана за набиране на предложения 2010 г.:  Европейския Информационен ден за представяне на поканата за  Еко-иновации на  Програмата за конкурентоспособност и иновации

       Брюксел, 13 април 2010: Европейският Информационен ден за  представяне на програмата за Еко-иновации ще ви даде началото в  графика по внасяне на следващото си предложение за проект. Вие ще бъдете първите, които  ще чуете  за поканата за представяне на предложения, която ще бъде стартирана на съща дата. Регистрирайте се днес да си осигурите мястото: https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/ecoinnov2010/registration.php
      Ако не можете да го направите, ще има излъчване на събитието  на живо чрез интернет. Записът от Информационния ден ще бъде на разположение след това. Проверете http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm
      Ще последват и национални Информационни дни – Консултирайте се  на  нашата уеб-страница в следващите седмици: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events_en.htm


      Новини! 45 нови проекти  проправят пътя на Европа  към "зелен" растеж

      В рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации - Покана 2009  за Еко-иновации са селектирани  45  проекти като най-добри и  ще получат  финансиране в размер на  ? 32 милиона .  Вариращи от иновативни материали, лесни за сортиране и рециклиране , до модерни производства допринасящи  за ефективното използване на ресурсите, одобрените проекти ще спомогнат  за укрепване на  конкурентоспособността на Европа и подобряване състоянието на  околната среда. http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/projects_en.htm
   


      Предстоящо!
8-мият Европейски Форум за Еко-иновации  на тема „Въвеждане на  Еко-иновациите в МСП”  ще се проведе  в гр. Билбао, Испания на 20 и 21 април 2010г.


      Форумът се организира  от Министерството на околната среда и морските дейности на Испанското Правителство,  Баската администрация за управление на околната среда към Министерствопто на околната среда,  Планиране ползването на земята, селсктото стопанство и рибовъдството и Генерална дирекция „Околна среда” на Европейската комисия.

     Европейският Форум за Еко-иновации е оригинална платформа за обогатяване с идеи и решения,  с възможност за дискусии относно стратегиите за  еко-иновациите и тяхното въвеждане и  ползване от  МСП , за представяне на  препоръки  към Комисията и старните членки на ЕС.
    Повече информация на английски език за програмата и регистрацията може да се получи от интернет страницата:  http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2010/1st_forum/
     Във връзка с осигуряване на сигурността на участниците по време на форума, участието е само  срещу регистрация. АИР Варна има предоставена покана за участие, която може да се ползва   от нейни членове при наличие на  интерес.
    Европейската Комисия не покрива никакви разходи на участниците във връзка с Форума.

Програма на ЕК за конкурентоспособност и иновации
Покана за финансиране на проекти за Еко иновации 2009 г.

Вследствие  непредвиден технически проблем в системата за он-лайн представяне на предложения за финансиране крайният срок  за представяне на предложения се удължава до вторник 15 септември 2009 г. до 17:00  централно европейско време
За повече информация - страницата на програмата в интернет:
 http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm


ТЪРСЕНЕ И ЗАЯВКА ЗА ПАРТНЬОРИ

Италианска   компания се интересува от  фирми от България за партньорство по Поканата за набиране на проекти  - програма Еко иновации на ЕС. Фирмите следва да са със следните характеристики:  малки и средни предприятия ( МСП) производители на пластмаса (fiberglass)  и  производители на керамика/фаянс за вътрешни покрития.

ИНФОРРМАЦИОНЕН ДЕН  - 24.06.2009 г.

Дневен ред

Видео-запис от събитието е  публикуван в края на страницата.
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по Програма Еко-иновации и Поканата за набиране на предложения за  финансиране 2009  на ЕК се проведе на 24 юни 2009 г. от 9:30 часа в гр. Варна, ул.”Драгоман’ 25, ет. 2, конферентна зала на КСД.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Програма Еко-иновации 2009
Общ преглед
Как да кандидатстваме

  Интелигентна енергия 2009

Области на финансиране


Еко иновация: Всяка иновация, която може да е от полза за природата  
 

      Еко иновация означава всички форми на иновативни дейности, които имат за резултат или са насочени към значително подобряване на защитата на природата.  Еко иновацията включва  производствени процеси,  нови продукти или услуги  и нов мениджмънт и бизнес методи, използването или прилагането на които  има вероятност да предотврати или съществено да намали рискът за околната среда, замърсяването и   всякакво друго негативно влияние от употребата на ресурсите по време на цикъла на живот на свързаните дейности.

      Световният пазар на   екологични продукти и услуги нараства.  В съответствие с проучване на  Организацията за икономическо  сътрудничество и развитие  (OECD) в  25-те страни членки на ЕС стоките и услугите предоставяни от еко-индустрията е изчислено, че представляват около 2.2 % от общия брутен вътрешен продукт на тези страни. Несъмнено  еко-иновациите представляват ключова възможност за установяването на  водеща роля на ЕС  при преодоляването на   световните предизвикателствата пред  устойчивостта и  доста голяма  бизнес възможност, която може да направи Европейската икономика по-силна и по- конкурентна в бъдеще.

                     Приоритетни области на Поканата за Еко-иновации 2009 г.

       По настоящата покана ще бъдат подкрепени  еко-иновативни проекти в различни сектори, които  проекти имат за цел да предотвратят или намалят  ( негативното)   влияние върху природат или които  допринасят  за оптималната  употреба на ресурсите.  Все пак са определени  по-специфични приоритетни сектори вземайки под внимание значението им при оказване на  влияние върху околната среда. Тези сектори са както следва:

      В областта на рециклирането на материалите:

 • Подобряване процесите по сортиране на отпадъчните материали  като   строителни отпадъци, индустриални,  домакински,  електрически и отпадъци от електрониката;
 • Благоприятен в екологично отношение дизайн  и производство на високо качество  потребителски стоки, иновативни рециклиращи процеси;
 • Бизнес иновации, които засилват  конкурентоспособността на рециклиращите индустрии.

      В строителството и строителния сектор:

 • Иновативни строителни продукти, които  намаляват влиянието върху природата и/или  подкрепят рационалната употреба на природните ресурси;
 • Иновативно сортиране, повторна употреба  и рециклиране на  строителни отпадъци и получените такива при срутване/събаряне;
 • Иновативни водни системи, включително  спестяващи вода, повторна употреба на природни води, събиране и повторна употреба на дъждовни води, ”зелени” покриви”.

      В сектора на производството на храни и напитки:

 • Иновативни продукти, включително методи за пакетиране и материали, които намаляват влиянието върху природата и максимизират употребата на сурови материали в сектора на хранителната промишленост;
 • По-чисто и  по-ефективно производство на продукти -  храни и напитки така, че да се намалят отпадъците и се увеличи тяхното рециклиране и обратно ползване;
 • Подобряване ефективността на процесите по управление на водните ресурси, като се  намалява ползването на вода по веригата за снабдяване с храни и напитки;
 • Иновативни продукти, процеси и услуги намаляващи екологичното влияние при консумацията им, включително решения свързани с пакетирането, дистрибуцията и покупките.

      В т.нар. „зелен бизнес”& „интелигентно” потребление:

 • Продукти и услуги, които следват принципа на Интегрираната Продуктова Политика (Integrated Product Policy) и подход към цикъла на живот  и са в съответствие с различните  политики, документирани в Плана за Действие  за устойчива консумация и производство и  Устойчива Индустриална Политика;
 • Прилагането и насърчаването на екологични критерии   при  вземане на решения за покупки от предприятията;
 • Иновативни подходи към  Екологичен Мениджмънт и  Одитни  Схеми( EMAS -Eco-Management and Audit Scheme) вкл. повишаване на ресурсите и енергийна ефективност,  аспекти за био-разнообразие  и  опростяване /симплифициране/. (Кластъният подход е задължителен).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОГРАМА ЕКО-ИНОВАЦИИ

      Въпреки, че ще бъде даван приоритет на МСП и частни  фирми като бенефициенти, поканата за набиране на предложения по програмата е отворена  за всяко юридическо лице, разположено в една от следните страни:
• 27  страни членове на ЕС
• Норвегия, Исландия и Лихтенщайн
• Албания, Хърватска, Бившата Югославска Република Македония , Израел, Черна гора, Сърбия и Турция
• Други страни – не членки на ЕС при условия, че има влязло в сила споразумение 

      Потенциалните кандидати следва внимателно да проверят доколко са подходящи за инициативата на страницата на   Изпълнителна Агенция Конкурентоспособност и Иновации на Европейската Комисия в Брюксел -   Програма  "Еко-иновации"  http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm
 ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН  - 24.06.2009 г.Кратка презентация


Видео от конференцията


Интервю с г-жа Астрид ГейгерЗа Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda