Bg | En
ПАКЕТ УСЛУГИ
(безплатно за членове на АИР Варна)

 - Участие в четери  обучения / информационни срещи за представяне на програми за финансиране за фирми, НПО, младежки организации, местни власти и др., организирани от АИР Варна през съответната календарна година. 

- Предоставяне на персонални консултации до 4 часа  на година  за запознаване с възможности за финансиране, разработка и управление на проекти по програми и схеми на Европейския съюз в област от интерес на организацията/ фирмата -член на АИР Варна.

- Консултации и оказване на помощ при търсене на партньори  и регистрация  в  бази за конкретна схема/програма на ЕС - еднократно през годината.

- Предоставяне на препоръка при кандидатстване  за обществени поръчки или финансиране на български или английски език.

-  Достъп до материалите за членове в он-лайн "Ресурсен център"  и секция "Новини"  в интернет страницата на сдружението.

- Участия в семинари и  тренинги, организирани от АИР Варна по теми,  свързани с реализирани от агенцията международни проекти.

- Ползване на предимство при включване в обмени и посещения по проекти  на АИР Варна, организирани в страната и чужбина, когато профила на организацията отговаря на изискванията за дейността/посещението.

- Уведомления  по ел.поща за  актуални срещи и презентации на територията на гр.Варна, свързани с възможности за финансиране, он-лайн обучения на български и/или английски език, текущи уебинари ( H2020 и др.)

- Включване във face-book група за предприемачи и иновации за споделяне и/или получаване на информация относно текущи възможности в страната и чужбина.

- Възможности за работа в мрежа и сътрудничество  с други членове и клиенти на сдружението по време на организирани срещи и събития от АИР Варна през годината.

АИР Варна приема дарения за реализация на нестопанската си дейност  и за съ-финансиране на проектни дейности. Членове  и други   дарители могат да бъдат подпомогнати  от сдружението за реализиране на  дейността си с преводи  от /на английски език, разработка на лого  и интернет страница, дизайн на постери и материали за публичност (брошури, дипляни и др.)

Забележка: Безплатните услуги могат да се ползват само от пълноправни членове на агенцията.
За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda