Bg | En


Фирма от Италия търси партньори - МСП от България за съвместен проект по H2020

Фирма DOMINA от Италия  (http://www.domina-biella.it/en/ ) разработва проект за представяне за финансиране по  програма Хоризонт 2020, по-конкретно по покана FoF09 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fof-09-2017.html . Фирмата търси  малко или средно предприятие от България, което  работи в сферата на производството  на хартия или на  фармацевтични продукти или на  опаковки за храни, или на домакински електроуреди или  с аеронавигационна дейност  и  опит в европейски проекти, за включване  като партньор по проекта  - за тестване на пилотните дейности. 
Заинтересовани фирми могат да се свържат с г-жа Silvia Salvetti, Project Manager на тeл: +39 015 2477061, факс: +39 015 2476463, ел.поща : ssalvetti@dobi.it

Публикувано на 12 December 2016

Подбор на МСП за участие в проект Fit4BuzinessGrowth

Агенцията за икономическо развитие  Варна  организира в края на м. ноември 2016г. две  обучителни сесии   за ментори  в рамките на проект Fit4BuzinessGrowth (F4BG), финансиран по  Програма Еразъм +  с  водеща организация  Exponential Training & Assessment от Великобритания.

Целта на обучението бе да се разбере как да се приложи Модела F4BG с клиенти. Обучителните сесии - он-лайн и на място в гр.Варна,  бяха посетени от 14 български експерти и бизнес консултанти, желаещи да се запознаят с Модела F4BG и да раберат как да го използват с бизнес клиенти. Обучението им помогна да се научат как да ползват  Инструмента за диагностика, да се запознаят с 16 бизнес практики и поддържащи инструменти, да подготвят план за действие и да предоставят обратна информация.

Следващите стъпки по проекта са насочени към работа на  менторите  с малки и средни предприятия (МСП), които имат потенциала или стремеж за постигане на 20% ръст в оборота и / или броя на заетите  лица през следващите 3 години. Подборът на фирмите е  текущ. МСП от Варна и страната са поканени да вземат участие в проекта. Чрез участието си в пилотното тестване на Модела F4BG, те ще могат да се възползват  безплатно от диагностичния инструмент, менторство и  разработените по проекта  ресурсни материали. За повече информация: office@veda-bg.eu

Публикувано на 05 December 2016

Предстоящо обучение за F4BG Ментори

Онлайн обучение за F4BG  ментори ще се проведе на 18-ти ноември 2016 (петък) между 13:00-15:00 местно български време, и  на място в офиса на АИР Варна в гр. Варна, ул."Отец Паисий" №11, ет. 5 на 19-ти ноември 2016 (събота) между 13:00 -16:00 часа. Обучението е част от дейностите по проект Fit for Business Growth, финансиран по Програма Еразъм +  чрез  Националната Агенция на Програмата във Великобритания. Водеща организация: Exponential Training & Assessment Limited. Повече информация за проекта и обучението на  www.veda-bg.eu , http://fit4businessgrowth.eu/

Четиринадесет менториот градовете Варна, София, Враца, Стара Загора и Велико Търново ще взематучастие в тренинга, насочен към разбиране на това как да се приложи Модела F4BG при работа с клиенти.

Очакваните резултати от обучението включват:1. Запознаване с проекта  F4BG по  програма Еразъм+ и Модела F4BG. 2. Научаване как да се използва Инструмента за диагностика, разработен по проект F4BG. 3. Запознаване с всяка от 16-те бизнес практики и подкрепящи инструменти. 4. Разбиране как да се приложи и използва Модела F4BG с клиенти. 5. Съгласуван план за изпълнение на F4BG менторство  с клиенти. 6. Научаване как да се предостави обратна информация на екипа по проект F4BG.

Заинтересовани лица са поканени да вземат участие в он-лайн обучението. Линк към платформата за електронно обучение ще бъде предоставен при поискване.

Публикувано на 15 November 2016

П О К А Н А за участие в Програма за Бизнес Ментори по проект Fit4BuzinessGrowthактуално

Агенцията за икономическо  развитие Варна отправя покана към  заинтересовани  бизнес консултанти и МСП за участие в  Менторската програма по проект  Fit for Business Growth (F4BG),  с подкрепата на програма Еразъм+ на  ЕС. Повече информация за проекта може да се намери на http://fit4businessgrowth.eu/ и http://www.veda-bg.eu/?#:lang=bg&page=projects

УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА, която ще се реализира в периода м.октомври, 2016г. - м.март, 2017г., са посочени в документите по-долу.
Покана  към  експерти и МСП
F4BG Апликационна форма  за ментори в  pdf. формат
F4BG Апликационна форма за ментори в Word формат

В програмата могат да вземат участие  консултанти от цялата страна. Обучението за менторите   ще бъде с продължителност  на  макс. 1/2 ден  и ще се проведе он-лайн за лицата, които са с локация извън Варна .

Краен срок за кандидатстване - 20 септември 2016г.  за ментори
Публикувано на 11 September 2016

ПОКАНАконференция

Европейската комисия има удоволствието да Ви покани на 11 май 2016г. в гр. Варна на конференция "Инвестиционният план за Европа". Планът за инвестиции представлява нов и амбициозен начин за насърчаване на инвестициите, без да се създава нов дълг. Той е отворен както за предприемачи, така и за публични предприятия и общини, които могат да кандидатстват за финансиране, в случай на подходящи проекти.

Сред дискутираните теми ще бъдат възможността за кандидатстване, както и условията за финансиране на малки и средни предприятия. В събитието ще вземат участие представители на ЕК, Европейската инвестиционна банка и на финансовите посредници.

Регистрация за участие в дискусията може да направите на  https://docs.google.com/forms/d/1NvzeIDV7VEZdFDcuIlQ2Gx0VBA66dKBv7W-s_P2qzqI/viewform?c=0&w=1.

Събитието ще се проведе в зала 1 на хотел Черно море от 9:00 ч.

Проектопрограмата на събитието включва:

09:00-09:30 ч.Регистрация
09:30-10:00 ч.Откриване - Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Представител на община и/или областна администрация

10:00-11:30 ч.Общо представяне наИнвестиционния план: финансиране на инфраструктурни и иновационни проекти, Европейски портал за инвестиционни проекти,Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси,възможности за финансирането на малки и средни предприятия, и подобряване на инвестиционната среда
                                 Лектори:
- Георги Янакиев, Европейската комисия
-Атанас Иванов, Европейската инвестиционна банка
- Антон Гладнишки, Министерство на финансите
-Костадин Панков, Райфайзенбанк
- Кирил Величков, Сибанк
11:30-12:30             Дискусия


За повече информация - Г-н Людмил ВЪЛКОВ
Европейска комисия
Генерална дирекция Комуникация
Представителство в България

ул. "Г. С. Раковски" 124
1000 София, България
+359 2 933 52 21

Публикувано на 28 April 2016

ПОКАНА за участие в Информационна среща по програма Еразъм плюс Клуб на стопанския деятел, гр.Варна, ул.Драгоман №25 30 март, 2016г. (сряда) от 17:30 - 19:00 часа

Агенцията за икономическо развитие (АИР)  Варна има удоволствието да Ви покани  за участие в Информационна среща за представяне на програма Еразъм+  2014-2020, на  поканата за кандидатстване с проектни предложения през 2016г. и добри практики от  дейността на АИР Варна - проекти с акроними  SME-DE  и Fit4BG.  

Среща е предназначена за потенциални бенефициенти по програма Еразъм плюс като организации с нестопанска цел, вкл. младежки НПО, публични органи на местно равнище, младежки групи  активни в областта на работата с младите хора, публични органи на регионално и национално равнище, учебни заведения, спортни клубове, организации със стопанска цел и други. 

Участието в срещата е  безплатно. Желаещите да се включат следва да попълнят  и изпратят регистрационен формуляр по ел.поща на  адрес  office@veda-bg.eu.

 Програмата на срещата  с  регистрационнен формуляр могат да бъдат изтеглени от тук
Публикувано на 26 March 2016

Cреща на тема“ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА – 2016”

ENTERPRISE EUROPE NETWORK ДОБРИЧ ВИ КАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В  информационна среща на тема  “ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА – 2016”

Дата: 24.02.2016 (сряда), начало 14:30 часа

Място: Заседателна зала на ТПП

Участието е безплатно

По време на събитието ще се представят възможностите за финансиране на иновативни проекти на бизнеса, които се намират в различна фаза на развитие – идейно разработване, научно-изследователска и развойна дейност, прототипиране, подготовка за пазарна реализация и внедряването им в производството. 

Можете да заявите вашето участие от следната онлайн форма: https://goo.gl/0eet3b  или на посочените в прикаченият файл контакти.

За повече информация:
Георги Колев Колев
Търговско-промишлена палата и Enterprise Europe Network Добрич
тел: 601 472; факс: 601434
ел.поща: gkolev@cci.dobrich.net
уебсайт: http://www.cci.dobrich.net 

Покана
Публикувано на 18 February 2016

Второто от поредицата обучения за зелени иновации на CEED ще се проведе в гр. Варна на 5 - 6 март

Норвежки финансов механизъм
2009-2014
Програма „Иновации в зелената индустрия” в България


Второто от поредицата обучения за зелени иновации на CEED ще се проведе в гр. Варна на 5 - 6 март

На 5 - 6 март 2016 г. от 9:00 ч. в BEEHIVE (ул. „Ген. Колев” 54, ет. 6, гр. Варна) ще стартира второто от поредица бизнес обучения за зелени иновации.
 
Обученията се осъществяват по проект на CEED България, който е част от Програма „Иновации в зелената индустрия” в България, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.
 
Обучението ще бъде изключително практически насочено и ще цели създаването на бизнес модели за зелени иновации от участниците. CEED насърчава желаещите да участват да имат предварителна представа за идеята, която искат да развият, за да могат да успеят да се концентрират върху развитието й в рамките на двата дни на обучението.
 
Ментори и експерти от Норвегия и България ще подпомагат процеса на развитие на идеите, информирайки участниците за възможностите и насочвайки и подпомагайки ги в процеса на работа.
 
В края на втория учебен ден всеки ще има възможност да презентира идеята си и жури, заедно с всички участници ще изберат най-обещаващите идеи, чиито представители ще бъдат поканени да се представят на Green Demo Day в град София в началото на април месец.
 
Победителите ще бъдат безплатно консултирани как да напишат професионален бизнес план на идеята си и ще спечелят пътуване до Норвегия за обмен на опит.
 
Всички разходи ще бъдат поети от CEED по проекта.
 
За повече информация и регистрация посетете сайта на проекта: www.green-innovations.bg

За контакт:
Надя Ташева
+359889851757
ntasheva@ceed-bulgaria.org
Публикувано на 18 February 2016

Бюро по труда – Варна търси лица, желаещи да се обучават по професиите „сервитьор-барман”, „продавач-консултант”, камериер”, „озеленител” и „цветар”

Кандидатите трябва да са безработни лица, със завършен минимум 4 клас. За включване в курсовете лицата е необходимо да представят медицинско свидетелство, издадено от личен лекар и копие на документ за завършен клас или степен на образование.

По време на обучението на курсистите се изплаща стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън гр. Варна. След приключване на курса на част от лицата ще бъде осигурена 3 месечна заетост.

Желаещите лица могат да се информират и консултират в Бюро по труда – Варна, ул. „Шипка” 10. Срокът за подаване на заявления за обучение е до 29.02.2016 г.
Публикувано на 16 February 2016

Информационен ден по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

В прикачените  файлове са налични за членовете на АИР Варна   презентациите за двете отворени процедури за кандидатстване „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от проведения на 11 февруари 2016 г. Информационен ден в гр.Варна.
Презентациите можете да изтеглите от тук и тук
Публикувано на 16 February 2016

Информационен ден Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.

В прикачения  файл - папка са налични за членовете на АИР Варна  информационните материали  и презентации, вкл. контакти на участниците  от проведения на 11 февруари 2016 г. Първи информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. , организиран от МРРБ.
Папката можете да изтеглите от тук
Публикувано на 16 February 2016

ВКЛЮЧВАНЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ: Заинтересовани страни, сътрудничество и предизвикателства

Присъединете се към нас на 9 март 2016г.  от 16:00 до 18:00 ч. (CET) за участие в  безплатен уебинар за обсъждне  на възможностите  за решаване на  комплексни проблеми от  посреднически организации  при  работа с местни  заинтересовани лица. В живо излъчване от Лугано, Швейцария лекторът  Едуард Андерсон ще представи  как използването на техниките за дискусионно участие може да насърчи заинтересовани страни да си сътрудничат при решаване  на сложни въпроси.

Група от експерти ще представи данните  от международна изследователска програма, даваща нов поглед върху начина на планиране и провеждане на успешни събития за дискусионни участия на основата на проучване на казуси  от пет страни.  

За проучването  изследователският екип използва дискусионни участия за изследване на комплексното предизвикателство пред  малките и средни предприятия (МСП) как могат най-добре да се включат в решаването на въпроси, касаещи  устойчивото развитие на бизнеса. Този аспект ангажира екипа на проекта да работи с посреднически организации на МСП в цяла Европа, които включиха местни власти, професионални асоциации и агенции за икономическо развитие.

Английският е работния език на уебинара. Лекторът  и панела от изследователи ще отговарят на въпроси на участниците. По време на уебинара ще бъдат представени ново Ръководство за добри практики за дискусионно участие и Обучителна  Програма. 

Уебинарът се реализира   по проект  с акроним SME-DE,  финансиран от Европейската Комисия по програма Еразмус.

Дневният ред и бутон за регистрация за уебинара са достъпни на сайта на проект SME-DE http://sme-engagement.eu/collaborative-methods-for-stakeholders-engagement 
Публикувано на 16 February 2016

Kонференция на тема: „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“

Kонференция на тема: „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ ще се проведе на  25.02.2016 г. в зала „Конферентна 1“, хотел „Черно море“, гр. Варна.
За повече инфо-моля вижте прикачените файлове: 
Програма

Желаещите за участие в конференцията следва да заявят предварителен интерес като изпратят попълнена приложената регистрационна форма на е-mail адрес: varna@sme.government.bg.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 0882949721 Николай Петканов.  
Публикувано на 15 February 2016

How to improve productivity and reduce costs in manufacturing! European Commission-funded programme in Japan - Call for applications In-depth analysis of Japanese manufacturing methodology.

You are an EU manager; you work in a manufacturing company.
Participate in the 5-day "World Class Manufacturing" training mission in Japan!

The programme provides:
• In-depth analysis of Japanese manufacturing methodology
• Lectures, seminars and panel discussions, presented by experts from Japanese industry
• Company and factory floor (Gemba) visits
• Preparation and post-visit reviews

Training dates in Japan: 27 June - 1 July 2016 -- Application deadline: Thursday, 24 March 2016

Target: EU managers working in manufacturing companies and with knowledge of WCM and an engineering background.
Special support for SMEs: No tuition fee and the European Commission grants 600 EUR scholarships to participants from SMEs.

More information:
Contact: Diane LULA: d.lula@eu-japan.eu - Tel:+32 2 282 0040
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/WCM
Публикувано на 27 January 2016

FREE WEBINARS

The EU-Japan Centre for Industrial Cooperation www.eu-japan.eu  is launching a new series of KAIZEN WEBINARS http://www.eu-japan.eu/kaizen-webinars-2015-2016 with the help of Kaizen Institute GmbH.

This series will introduce basic improvement concepts so is aimed at companies looking to start improvement / lean activities or wishing to expand awareness of them. Each webinar will focus on a different tool or activity. You can choose either to follow the entire series or just an individual one.

The webinars are FREE. Schedule of the webinars:

1   KAIZEN Basics
Friday 11 December
14:30-15:30 (Brussels time)
 

2 JIT Basics (Flow Basics)
Friday 18 December
14:30-15:30 (Brussels time)
 

3 TPM Basics
Friday 15 January
14:30-15:30 (Brussels time)
 

4 Quality (SSP / FMEA Tools)
Friday 22 January
14:30-15:30 (Brussels time)

5 Workplace organization 5S and ergonomics
Friday 26 February
14:30-15:30 (Brussels time)
 

6 Lean Admin basics
Friday 04 March
14:30-15:30 (Brussels time)
 

7 Motivation (Worker)
Friday 11 March
14:30-15:30 (Brussels time)

Each session will feature a presentation by an expert from Kaizen Institute GmbH, followed by a Q&A session to develop personal cases.

To register, please fill out the form at http://www.eu-japan.eu/wcm-webinar-series

(It is possible to register for several webinars either by indicating this when you submit the form, or by submitting separate forms for each webinar.)


Contact: Margherita Rosada, tel: +32 2 282 3715, email: m.rosada@eu-japan.eu
Публикувано на 25 November 20151 2 3 4 5 6 7 ...40


За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda