Bg | En
Презентация на дейността и проектите на АИР Варна на английски език е достъпна на http://issuu.com/varnaeconomicdevelopmentagency/docs/veda_presentation

Организационната структура на Агенцията за икономическо развитие (АИР) Варна  включва  Общо Събрания на членовете, което е  най-висшия орган вземащ решения за сдружението и  Управителен съвет - управляващия орган. Сдружението се   ръководи оперативно от Изпълнителен състав   - директор,  счетоводител, специалист ИТ, експерт проекти, а също  от експерти  по граждански договор и доброволци, чийто брой е  в зависимост от наличните проекти и осигурено финансиране.

Графически, структурата на сдружението може да бъде представена по следния начин:
  Презентация на АИР Варна и реализирани от нея проекти до 2014г.  

Отчетът  за дейността на организацията  до 2008 г. може да бъде изтеглен от   тук

Отчетът  за дейността на организацията  през 2009 г. може да бъде изтеглен от тук

Отчетът  за дейността на организацията  през 2012 гможе да бъде изтеглен от тук

Отчетът  за дейността на организацията  през 2013 гможе да бъде изтеглен от тук


За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda