Bg | En
Промоция на иновативен селски туризъм в региона на Черноморския  басейн  PIRT  MIS-ETC no. 2619 / Договор 2.1.2. 73301 .285
Съ-финансиран от Съвместната Оперативна Програма "Черноморски басейн" 

Проектът с акроним  PIRT (Насърчаване на иновативен  селски туризъм) е насочен към подпомагане на регионалното сътрудничество и създаване на трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие в четири страни от Черноморския басейн (Армения, България, Турция, Грузия). Това сътрудничество е  основано  на комбиниране и обединяване на  ресурсите чрез създаване на туристически мрежи на селските райони с цел насърчаване на съвместни инициативи за развитието на туризма и на традиционни продукти.

С проекта ще се постигнат по-силни регионални партньорства и сътрудничество чрез интегрирано използване на физическите и човешките ресурси и обмена на най-добри практики, насочени към повишаване на стандартите на туристическия продукт и предоставяне на услуги. Всичко това ще допринесе за икономическото и социално развитие в региона на Черноморския басейн.

Проектът PIRT ще изгради ефективни и възпроизводими мрежи от местни доставчици, способни да предоставят услуги в областта на селския туризъм, както и мрежи от опитни туристически агенции, които да разработват съвместно, да маркетират и да продават нов уникален туристически продукт, с който да се насърчават международните потоци от посетители в рамките на регионалното ниво и  който да допринесе за безпрецедентно сътрудничество между националните органи в региона и в рамките на страната, насочени в крайна сметка към засилване на  трансграничните въздействия на селския туризъм.

Проектът се състои от три основни компонента:
A.Създаване на национални и регионални мрежи на доставчици на услуги и предоставяне на знания и средства на тези доставчици, за да се ангажират с бизнес, насочен към  развитие на туризма и посрещането на  гости в селските райони;
B.Разработване на нови марки, подчертано  новаторски регионални туристически продукти, обединени в Общ Пакет за  Трансгранични Посещения  и предлагането на  този пакет директно към правилните потребители  за него на пазара;
C. Улесняване контактите на различните нива на управление  с цел  застъпване  за маркетинга на разработения регионален туристически продукт, като по този начин се допринесе контактите между специфичните за всяка държава мрежи да са от взаимна полза.

Проектът започва на 5-ти ноември 2013г. и ще продължи 18 месеца.

На 19 декември 2013г. се състоя  среща за стартиране на проекта в провинция Гюмюшане, Турция. 

На 8 февруари 2014г. бе организирана информационна среща за промоция на  проекта сред местната общност и  заинтересовани лица  за участие в него. 
Презентация на проекта от срещата на български език може да бъде изтеглена от тук
Кратко обобщение  за проекта може да бъде изтеглено от тук
Снимки на участниците могат да бъдат изтеглени от следните файлове:
Снимки_1 ; Снимки_2 ; Снимки_3 ;  Снимки_4
Списък на участниците (ограничен  само за участници) може да бъде изтеглен от тук

Формулярите за кандидатстване за  участие в проекта могат да бъдат изтеглени :
- като местни доставчици на услуги  във формат .doc  или формат .pdf
- като туроператори/туристически агенции във формат .doc или формат .pdf

Работно  посещение за обмен в гр.Варна 29.06.2014г. - 10.07.2014г.

Работно посещение за обмен и  запознаване на доставчици на туристически услуги и туристически агенции от Армения, Грузия ,  Турция и България  се проведе  в гр.Варна в периода 29.06.2014г. - 10.07.2014. Представители на фирмите от туристическия бранш  взеха участие в  семинар за установяване на връзки между  организации работещи в сферата на туризма, който се проведе на 1 юли 2014 г.  Шестдесет и шест  представители  от  туристическите фирми участваха в семинара и представянето на предлагани от тях  продукти и услуги. Те  заявиха желание за партньорство подкрепиха идеята за създаване на нов туристически продукт в  региона на Черноморския басейн                 

Срещите  за обмен са организирани по проектът „Промоция на иновативен селски туризъм” (PIRT) от Агенцията за икономическо развитие Варна, която е  национален партньор.  В следващите дни предстоят посещения  за представяне дейността и предлаганите услуги от български доставчици в областта на селския и социалния туризъм, представяне на  Областния Информационен Център и запознаване с местни културно-исторически обекти.

Проектът с акроним  PIRT е насочен към подкрепа на  регионалното сътрудничество и трансграничнопартньорство за икономическо и социално развитие  в четири страни от Черноморския басейн (Армения,България, Турция и Грузия) на основата на комбиниране на ресурсите посредством създаване на селски туристически мрежи. Целта е  насърчаване на съвместни  инициативи за развитие на туризма  и традиционни продукти в тези страни. Проектът се финансира  от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн”, съ-финансирана от ЕС чрез  Инструмента за  Европейско добросъседство и партньорство.

Промоционална среща за представяне напредъка по проект PIRT пред местната общност бе организирана и проведена от АИР Варна на 17.02.2015г. в КСД в гр.Варна. На срещата взеха участие над 40 представители на МСП, местни и държавни власти, НПО, образователни институции и други заинтересовани  граждани и студенти от темата на срещата. Презентациите от срещата могат да бъдат свалени от линковете по-долу:

Проект PIRT - презентация за напредъка
Проект PIRT- Програми на ЕС за финансиране проекти на МСП в областта на туризма
Презентация Он-лайн маркетинг на туристически продукти
Презентация на проект YBE
Снимки на участниците в срещата

      За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda