Bg | En
 ПРОЕКТИ
реализирани от сдружение „Агенция за икономическо развитие Варнa

Септември 2016г.  -  февруари 2019г.- Проект  2016-1-UK01-KA202-024353 Team Mate 360, финансиран  по програма Erasmus +  на ЕК, чрез Националната Агенция на програмата във Великобритания с  водещ партньор Exponential Training & Assessment Limited от Великобритания  и партньори BESTCYBERNETICS от Гърция , ISME Ltd  от Ирландия,  АИР Варна от България, AD HOC GESTION CULTURAL SL от Испания, FUNDATIA CENTRUL EDUCATIONAL SOROS от Румъния, CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE/UUD от Италия.

Проектът TeamMate 360 има  за цел да проучи текущото състояние на практиките за дистанционното управление на екипи, работещи на разстояние, както и необходимите умения и способности в тази насока на днешните мениджъри от различни предприятия, включително: от публичния и частния сектор, големи и малки предприятия и социални предприятия. Проектът TeamMate 360 ще разработи иновативен, он-лайн инструмент за оценка и бенчмарк на поведението и практиките на мениджъри и предприятия в цяла Европа. Партньорите по проекта също ще празработят  учебен план и програма за нов курс за професионално обучение  и  ще проведат обучение за   обучители, насочено към предоставяне за над 150 мениджъри на необходимите знания и компетенции за управление на работещи от разстояние екипи. Партньорите ще публикуват серия от национални доклади по проекта TeamMate за  бенчмарк и  сравнителен анализ на практики  за работа в екипи от разстояние на предприятия и мениджъри от шест европейски страни.

Първата транснационална среща (за стартиране на проекта) на партньорите се проведе на 2-3 октомври  2016г. в EarlShilton, Leicestershire, Великобритания с цел: 
oДа се договорят  оперативните процедури и работни практики за управление и изпълнение на проекта  TeamMate 360;
oДа се изяснят концепцията, плана и дейностите по проект TeamMate 360;
oДа се обсъди и потвърди разбирането на партньора относно ролите и отговорностите им в проекта;
oДа се разбере концепцията и инструментариума на TeamMate 360;
oДа се договори набора от дейности, които следва да се реализират през първите  6 - 8 месеца на проекта.
Снимки от съвместната работа на партньорите по време на срещата са публикувани по-долу:


Септември 2015г.  -  август 2017г.- Проект  2015-1-UK01-KA202-013654 Fit for Business Growth, финансиран по програма Еразъм + на ЕС с водещ партньор Exponential Training & Assessment Limited от Великобритания  и партньори Best Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personal Training GMBHот Виена, Австрия, Университета на Бордо, Франция,  АИР Варна, България и Smart Growth for Business Consulting  от Хърватска.  

                

Проектът предвижда разработка  на три основни интелектуални продукта (IO):
•  IO1 Модел на бизнес растеж и Ръководство
• IO2: Програма за  професионално образование и обучение  с отношение към бизнес растеж 
• IO3: Нова стратегия: Подходяща за бизнес растеж - (ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ  и насоките)

По проекта са  предвидени  пет мултипликационни събития, които да гарантират ефективното крайното разпространение на интелектуална продукти от  проекта и стратегия за разпространението им.

Всеки партньор ще бъде домакин на Национална конференция, включваща участници  на регионално и национално ниво и представители от ключовите регионални и национални заинтересовани страни и целеви групи (например центрове за ПОО и МСП). Всяко  събитие/ конференцията ще включва най-малко 60 участници.
Конференцията ще проучи редица ключови теми, включително:
(1) Използването на здравословните условия  за работа в бизнес и професионални работни практики за ефективност в малките и средни предприятия;
(2) Демонстрация  на  F4BG модела  и успехите на МСП - участващи  в проекта и прилагащи този модел;
 (3) Изследване на начините за надграждане върху  резултатите от проекта на национално и на европейско ниво като по този начин се допринася допълнително за подобряване на ефективността на европейските МСП.
Планиране на конференцията ще започне  в края на 2016.

Проектът е с продължителност 01.09.2015г. - 31.08.2017г.

В рамките на дейност публичност  по проект F4BG на 03.30.2016 в гр. Варна се проведе Информационна среща. Целта на срещата бе да се представи на местните заинтересовани страни целите и дейностите на проекта, както и напредъка в подготовката на бизнес модела за растеж  на МСП и инструментариума към него. Някои от участниците се регистрираха за участие в обучението за треньори, планирано през 2016 г. в рамките на проекта.

Презентации от информационна среща са на разположение на български и могат да бъдат свалени от следните линкове:


за участие в Програма за  Бизнес Ментори
по проект Fit4BuzinessGrowth

Агенцията за икономическо  развитие Варна отправя покана към  заинтересовани  бизнес консултанти и МСП за участие в  Менторската програма по проект  Fit for Business Growth (F4BG). УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА, която ще се реализира в периода м.октомври, 2016г. - м.март, 2017г., са посочени в документите по-долу.
F4BG Апликационна форма за ментори


БЕЗПЛАТНА ДИАГНОСТИКА  НА  МСП !
Моля, изтеглете Инструмента за диагностика F4BG  от ТУК
След попълване върнете по ел.поща office@veda-bg.eu
До 2 дни от получаването му ще  Ви изпратим Обобщен Доклад с резултатите.
Краен срок: 28 февруари 2017г.


Новo: Предстоящо обучение за F4BG Ментори

Онлайн обучение за F4BG  ментори ще се проведе на18-ти ноември 2016 (петък) между 13:00-15:00 местно български време, и  на място в офиса на АИР Варна в гр. Варна,ул."Отец Паисий" №11, ет. 5 на 19-ти ноември 2016 (събота) между13:00 -16:00 часа. Обучението е част отдейностите по проект Fit for BusinessGrowth, финансиран по Програма Еразъм + чрез  Националната Агенция наПрограмата във Великобритания. Водеща организация: Exponential Training &Assessment Limited. Повечеинформация за проекта и обучението: www.veda-bg.eu ,http://fit4businessgrowth.eu/

Четиринадесетменториот градовете Варна, София, Враца, Стара Загора и Велико Търново щевзематучастие в тренинга, насочен към разбиране на това как да се приложиМодела F4BG при работа с клиенти.

Очакванитерезултатиот обучението включват:1. Запознаване с проекта  F4BG по програма Еразъм+ и Модела F4BG. 2. Научаване какда се използва Инструмента за диагностика, разработен по проект F4BG. 3. Запознаване с всякаот 16-те бизнес практики и подкрепящи инструменти. 4. Разбиране как дасе приложи и използва Модела F4BG с клиенти. 5. Съгласуван планза изпълнение на F4BG менторство  с клиенти. 6. Научаване как дасе предостави обратна информация на екипа по проект F4BG.

Заинтересованилица са поканени да вземат участие в он-лайн обучението. Линк към платформатаза електронно обучение ще бъде предоставен при поискване.

Октомври, 2013г. - март, 2016г. - Проект 538864-LLP-1-2013-1-UK-ERAMSUS-EQR "SMEs Leaders and sustainability: Deliberative Engagement" с водещ партньор  Leeds Metropolitan University в гр. Лиидс, Великобритания  и партньори от гр.Лондон, Великобритания, Швейцария, Швеция, Финландия, Италия, Хърватска. 
                 

Октомври, 2013 - февруари, 2015г. - Проект 2013-3852 / 001 – 001 YT7 CAAP7 "Young Blue  Entreprenuers across the World - YBE"   с водещ партньор   – Cabilio de Gran Canaria, гр. Лас Палмас Канарски острови, Испания. Проектът включва партньори от  Африка (Гана, Гамбия), Америка (О-ви Св. Лучия и Ямайка) и Европа (Испания, Гърция и България). Дейностите са насочени към  подпомагане  и обучение на млади предприемачи по света в професии, свързани с развитието в областта на "синята"  икономика ( т.е. свързана с морето).
                 

Ноември, 2013г.  -  м. май, 2015г. - Проект  2.1.2.73301.285 PIRT - "Промоция на иновативен селски туризъм в региона на Черноморския басеин" с  водещ партньор  HEIFER Project International  в гр. Ереван, Армения. По проекта са планирани и  бяха организират обучения за местни доставчици на услуги, работни посещения,  обмени, създаване на Черноморска мрежа от туристически агенции и туроператори, нов иновативен туристически продукт  и други дейности с участието на HEIFER Project International  от Армения, HEIFER Project International  от  Грузия, АИР Варна  от България и Образователния Инспекторат на Провинция Гюмюшане в Турция. Проектът бе финансиран по СОП"Черноморски басейн" 2007-2013.

Юни, 2013г. - Май, 2014г. - Проект 2.3.1.73322.291 YARCC  "Младежки дейности за регионална кохерентност и сътрудничество " с водещ партньор HEIFER Project International в гр. Ереван, Армения. По проекта са  предвидени обучения за младежи от 18 до 28 г. в България, Армения и Грузия. Проектът е финансиран по Съвместната Оперативна Програма "Черноморски басейн"  и съфинансиране от Министерството на регионалното развитие.
                

Май - Юни, 2014г. -  Проект "YARCC последващи дейности" - Във връзка с успешното реализиране на проект с акроним YARCC, проектът бе  мултиплициран в нова програма с финансoвата подкрепа на американската организация Heifer International, включваща организиране допълнително на конференция в гр.Варна и младежки форум в Армения  за идентифициране и разработка план за дейноста на мрежата и регионалната платформа за сътрудничество и обмен. 

               
            

Юни -  Октомври, 2013г. - Проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания и превенция на социалното им изключване чрез механизмите на неформалното образование”, финансиран от Община Варна съгласно Договор Д13000812ВН/28.06.2013г. Целта на проекта е да подготвят възрастни хора с физически увреждания за бъдещата им реализация. Чрез техниките на неформалното обучение ще се повишат уменията на целевата група в областта на социалното предприемачество и успешната работа по оперативни програми и усвояване на средства от Структурните фондове на Европейския Съюз (ЕС). Повече информация относно дейностите по проекта и графика на датите с обученията е публикувана в секция "Новини".
                
Материалите от обучението могат да бъдат изтеглени от посочените по-долу линкове:
1 Професионално_ориентиране
2_Социално_предприемачество
4_Програми _на_ЕС_2014_2020
6_Разработка_на_проект_част_2
Снимки от обучението на 24.07.2013г.
Снимки от обучението на 21.08.2013г.
Снимки от обучението на 09.10.2013г.
Списък на участниците_24_07_13г.
Списък на участниците_09_10_13г.

Януари, 2013 - Декември, 2014г.Проект SEE/D/0320/4.1/X BUILD SEE "Посрещане разделението между указания на ЕС и тяхното практическо изпълнение в зелено строителство, екологично и социално обновяване на жилищните райони в регионите на Югоизточна Европа" . Водеща организация "Фондация "Алма матер" от Болоня, Италия.  Проектът е  финансиран със средствата от Европейския фонд за регионално развитие  чрез  Оперативна Програма  за Трансгранично Сътрудничество в Югоизточна Европа и съфинансиране от Министерството на регионалното развитие.
               

Октомври, 2012.г - Септември, 2014г. - Проект SEE / D / 0223 / 1.2 / X   APP4INNO  „Създаване и промоция на нови подходи  и инструменти  за засилване на конкурен-тоспособността и иновациите на първичния сектор в Югоизточна Европа” . Проектът е  финансиран със средствата от Европейския фонд за регионално развитие  чрез  Оперативна Програма  за Трансгранично Сътрудничество в Югоизточна Европа и съфинансиране от Министерството на регионалното развитие. Проектът  е с продължителност 24 месеца. Водещ партньор по проекта е Регионалната Агенция за селско-стопанство, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост  на областта  Венето в Италия.
                

Септември, 2011г. - Май, 2012г. - Проект„(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС” се осъществява с финансиране от програмата на Европейския съюз „Младежта в действие”. Той е част от дейността „Проекти за демократично гражданство”, която има за цел да насърчи активното участие на младите хора в живота на общността на местно, регионално, национално и международно ниво.
Основни цели на проекта:
• младите хора да придобият познания за процеса на вземане на решения на местно и европейско ниво при създаването на публични политики, и за ролята на гражданското общество и младите хора в този процес и по този начин да засилят своя интерес към обществения и политически живот;
• младите хора да придобият знания и умения за справяне с трудностите при преминаване от образование към работа и възможностите за придобиване на трудови умения и навици чрез доброволен труд. 
Водеща организация е Институтът за пазарна икономика в гр.София ( www.ime.bg ) с партньори:   Агенция за икономическо развитие Варна, Институт  за либерални изследвания, Букурещ и Сдружение “Младите хора променят Румъния”, Букурещ
Повече  информация за проекта можете да получите  от тук и от тук

Изследването "Младежката заетост в България – проблеми и перспективи", изработено по проекта  на български език може да бъде изтеглено от тук

      

Януари, 2014г. - май, 2014г.- Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики",  финансиран по  ОП "Развитие на човешките ресурси" - Договор R221/17.12.2013 между Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"  и АИР Варна  за организиране на  студентски практики.
                

Декември 2012г. - май, 2013г. - Проект  BG051RO001-1.1.06  "Създаване на заетост на  завършили младежи чрез осигуряване възможност за стаж",  финансиран по  ОП "Развитие на човешките ресурси" - Договор ESF-1106-03-02-0176 между националната Агенция по заетостта / Дирекция "Бюро по труда" гр.Варна от една страна и АИР Варна - от друга страна, за заетост и обучение на завършили студенти в областта на  управление на проекти, финансирани с европейски средства. 
                

Март, 2009г. - Май, 2012 г.- Проект  "Aгенции  подкрепящи  ползата от  иновативни системи в регионалните и местни   икономики" по  Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа  е насочен към установяване на  квалифицирана и  подходяща рамка за мотивиране на МСП  за  иновации и  по-близкото им приближаване до резултатите от дейностите по изследвания и развитие    чрез създаване  на     мрежа от иновативни ключови   участници, промоция на иновативното управление и дефиниране на управленски модел за създаване и управление на  иновативните процеси   едновременно на регионално и на международно ниво. 
                 

Март, 2009 - Май, 2012 - Проект "Устойчиво организирани производствени зони" (SEPA), реализира се по  Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа от осем  общини и неправителствени организации от Италия, Гърция,Унгария, Словения, Румъния,  България и  Сърбия. На снимката - участниците в срещата за стартиране на проекта,  на 9-10.07.2009г.  в  Общината Байа  Маре, Румъния -  водещ партньор. Въпросникът за включване в транснационалната мрежа може да бъде изтеглен от тук
                   

Декември, 2006 г – Ноември, 2007 г.  Проект  “Укрепване на  гражданското общество  чрез  инициативи за изграж дане на капацитет в сферата на социалното  законода-телство на Европейския съюз  и усвояване на средства от европейските структурни фондове”,  финансиран по програма ФАР  на ЕС. По проекта бяха    организирани  2 бр. обучения за  60 обучители  от неправителствени организации на  хора с увреждания  в Националния център за рехабилитация “Свети Георги” в  г. Поморие през 2007 г. Проведе-ни бяха и 5 бр. обучения за 150 представители на  неправителствени организации, на местните власти, държавни агенции, образователни учреждения и други заинтересовани институции от гр.Варна в периода м.април – м.септември, 2007г. Бе  създаден оn-line  Ресурсен център с материали отобучението винтернет страницата на АИР, публикации - компакт диск, брошура запроекта, презентации на PowerPointи др.

Mарт – Aвгуст, 2007 г. - Проект “Повишаване на предприемаческия дух и бизнес  лидерството сред младите жени от регион Варна”, с подкрепата на Български фонд за жените от гр. София. По проекта бе проведено проучване за нагласата на млади жени от Варненски регион за стартиране на собствен бизнес. Бе   организирана среща на жени предприемачи и местни лидери, прес - конференция за запознаване на местната общност  резултатитеот проучването и възможностите за създаване на мрежа за партньорство и съвместна работа.

Септември, 2006 г.–Юни,2007 г.- Проект “Методи за насърчаване на жените от Балканите и повишаване на ролята им като активни граждани на ЕС”, с  водеща организация DIKEAAD от гр. Солун, Гърция. По проекта представители на Агенцията за икономическо развитие Варна се включиха в срещи за обмен на информация и в международна конференция, състояла се в гр.Солун от 8 до 10 юни, 2007 г.

Юни, 2007 г.- Проект “Работа в международни екипи", включващ международно обучение за млади лидери в Общината Сант Иларио, област Калабрия – Италия. Двама младежи - доброволци към агенциятасе включиха в проекта и взеха участие в обучението в Италия.

Юни – Октомври, 2007 г. - Проект “Job-net” с водеща организация “ Euro-net” от област Потенца, Italy. Един девойка - доброволец към АИР-Варна участва в срещата на партньо- рите, състояла се от 28август до 4 септември, 2007 г. в Италия.

Май, 2007 г. - Проект “Процедурата за издаване на строителни разрешения: подобрена и в интернет” на Института за пазарна икономика в гр.София. АИР-Варна участва като подизпълнител и реализира проучване сред 14   големи строителни фирми и архитектурни бюра от гр.Варна.

Юни – Ноември, 2007 г. - Проект „Изграждане на капациет в малките и средни предприятия за разработка на проекти за финансиране по линията на структурните фондове на ЕС”. Иницииран отАИР-Варна, проектът включи организиране на 3 бр. обучения за общо 65 фирми от гр.Варна за   придобиване на умения за разработка и управление на проекти.

Януари 2006 г. – Декември, 2007 г. -  Проект "Рехабилитация на осветлението в Морската градина и повишаване на туристическата й атрактивност”,   финансиран по Бюджетна линия BGBG2003/004-937.11.03 на Пилотната интегрална схема за инвестици и и развитие в Североизточен планов регион на Програма ФАР на ЕС. Основните дейности по проекта включваха изграждане на ново енергоспестяващо осветление в Морската градина в частта от басеина при южния плаж до продължението на бул.”Цар Освободител” в градината, ремонт на сграда - определена за Музей на морското стопанство към Военоморския музей и др.

Март – Октомври, 2006 г.- Проект “Засилване на партньорството при планиране и усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС” - съвместен проект на Програмата за развитие на Обединените нации (UNDP), Британското посолство в гр.София и Министерството на регионалното развитие и благоустройството – София. АИР-Варна бе подизпълнител и предостави обучения иконсултациипо публично-частно партньорство и оперативните програми за представители на местните власти, НПО и държавни структури в осем общини от Варненски регион.

Март, 2003 – Юни, 2006 г.- Проект “Социални предприятия” на програма Каунтърпарт- България към ААМР (USAID). По проекта АИР - Варна предостави консултации  на  пет неправителствени организации в г.Варна  за създаване на   социални предприятия.

Октомври, 2003 – Септември, 2004 г. - Проект “Варненски инициативи за прилагане правото на ЕС в сектора на МСП”,  Програма ФАР 2002, Малки проекти на Европейката Комисия.  Основната идея на проекта бе сътрудничество, партньорство и обмен на добри практики между пет страни – членове на ЕС и страни-кандидатки. Проектът приключи с организиране на международна конференция, в която взеха участие лидери от Полша, Словакия, Румъния, Унгария и България. На снимката –Г-н Пал Чаки - Заместник Министър Председател на Словакия отправя официално приветствие към гости и участници в конференцията.

Октомври , 2004 г.Град Варна спечели ПЪРВОМЯСТО в категорията “ГРАДОВЕ ОТ  ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”на конкурса “Европейски град на бъдещето 2004-2005 г.” организиран от престижното английско списание за чуждестранни инвестиции fDi съвместно с Financial Times. АИР - Варна подготви на доброволни начала и представи кандидатурата на града в конкурса.

Май – Септември, 2004 г.   - Проект“Нашият успешен бизнес” с подкрепата на Програма ФАР «Социална Интеграция”. АИР-Варна в качеството си на партньор на фондация “Съпричастие” от гр.Варна разработи ръководство за стартиране и работа на малка фирма, предостави обучение на две групи хора с увреждания - общо 60 човека в гр. Поморие и индивидуални консултации по бизнес планиране, договаряне, регистрационни режими за стартиране на фирма, изисквания при започване на стопанска дейност, кредитни линии за малък бизнес, счетоводство, данъчно облагане и годишно приключване на фирма.

Май –Декември , 2003 г. - Проект“Жените лидерки в бизнеса – новата българска алтернатива” , сподкрепата на  Канадски Фонд за местноразвитие (CIDA). Проектът бе насочен към организиране на три срещи за запознаване и обмен на информация между жени-предприемаи, регионална конференция и издаване на каталог на жени, ръководещи успешно развиващи се фирми в града и региона.

2002 г. - 2003 г. Проект„Оперативенподход за вземане решенияна фирмено, местно и регионално ниво” с подкрепата напрограма ФАР-Аксес.  АИР Варна бе партньор на Института запазарна икономика - София в провеждането на проучване за изграждане на механизъмза събиране и обработка на информация за нуждите на  стратегическото планиране от бизнеса във  Варненски регион.

Януари, 2001 г. – Май, 2002 г. Проект „Изграждане на капацитет за подпомагане растежа на МСП”  по програма ФАР.  АИР Варна бе бенефициент по проекта заедно с останалите агенции за регионалноразвитие в страната – членове на БАРДА. По проекта бяха реализирани дейности за изграждане на капацитет на агенцията за предоставяне услуги за МСП, вкл. за улесняване достъпа им до финансиране,  бяха организирани множество  специализирани обучения по бизнес планиране, маркетинг, въвеждане системи за управление на качеството и др. за стартиращи и малки фирми, бе разпространявана регуларно  информация за търговски изложения, бизнес форуми  и инвестиционни намерения, бяха издавани  и разпространявани   бюлетини,  брошури, и др. съдържащи информация от интерес за бизнеса.

1998 - 1999г. Проект “Изграждане на партньорство в подкрепа на МСП във Варненски регион – дългосрочно подобряване на средата за местния бизнес», Програма  ФАР BG 9704.02.02.  Целта напроекта бе : 1) да се подпомогне устойчивото  развитие    между различните сектори, местни администрации, неправителствени организации, бизнеса,   унивеситетите и дугите организации в региона; 2) да се тества готовността на местните лица, вземащи решения, за участие в иновативни проекти , фокусирани върху стабилизацията на бизнес средата; 3) да се насърчава бизнес културата и нарастване на възможностите за заетост; 4) да се окаже подкрепа за бизнес развитие.


За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda