Bg | En
Проектът  SME-DE  приключи на 31.03.2016г. Окончателният Доклад за дейностите по разпространение  на английски език, може да бъде изтеглен от тук


  Безплатен Уебинар  на тема "How to engage with stakeholders on complex issues? Complexity Engagement: stakeholders, collaboration and challenging problems" стартира чрез платформата GoToMeeting в 15:00 ч. на 09.03.2016г.

Програмата на уебинара  с линк за регистрация е налична на страницата на проекта в интернет:
http://www.sme-engagement.eu/collaborative-methods-for-stakeholders-engagement

Запис на уебинара може да се види от:
https://www.youtube.com/watch?v=LG8WCnpXQw8


Deliberative Engagement Guide  
на английски език  можете да свалите от тук

Ръководство за  дискусионно участие
на  български език   можете да свалите от тук   

Обобщаващият доклад за пилотните казуси  по проекта 
на английски език е на разположение от тук

Резюме на Обобщаващият доклад за пилотните казуси  по проекта 
на български език е на разположение от тук

Обучителната програма за работа на  посредници  с МСП
 може да се свали  в pdf. формат от тук


Име на проекта:      SME LEADERS AND SUSTAINABILITY Deliberative Engagement

Финансиран по:      Програма на ЕС Обучение през целия живот - Еразъм 

Цел на проекта: Разработване на текуща, продиктувано от търсенето изпълнителен програма и помощни материали, които ще предоставят на  бизнес посредниците нов набор от възможности и бизнес инструменти, които да им позволят да работят с малките и средни предприятия по начини, така че тези малки и средни предприятия да могат да си сътрудничат ефективно при разрешаването на общите им и сложни дългосрочни проблеми, отнасящи се до бизнес устойчивоста.

Партньори по проекта: 
  • Leeds Beckett University, Обединено Кралство - водещ партньор, 
  • The Foundation for European Initiatives, Обединено Кралство, 
  • University of Udine, Италия,  University of  Dubrovnik, Хърватска,  
  • Агенция за икономическо развитие Варна, България, 
  • Global Alliance for PR and Communication Management, Швейцария, 
  • University of Aarhus, Дания, и 
  • The Involve Foundation, Обединено Кралство.

За повече информация относно дейностите и резултатите от проекта  - на 
http://www.sme-engagement.eu/home

       


Ангажираност на комплексно ниво: заинтересовани страни, сътрудничество и предизвикателни проблемиЗа Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda