Bg | En

1.  Преводи от български на английски език и от английски на български език на

  •  проектна документация
  •  специализирана литература и публикации ( икономическа, техническа и др.)
  •  бизнес кореспонденция и договори

2. Устен превод от английски на български език по време на семинари и срещи

3. Обучения по английски език за начинаещи в малки групи
За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda