Bg | En
Агенцията за икономическо развитие Варна има удоволствието да съобщи за участието си като партньор в изпълнението на проект  2.3.1.73322.291 YARCC - "Младежки дейности за регионална кохерентност и сътрудничество" с водещ партньор HEIFER Project International от гр. Ереван, Армения.


Проектът YARCC е съфинансирана от Европейския съюз със сума в размер на ? 208,104.00 чрез Европейския инструмент за съседство и партньорство. Общата цел на проекта е да допринесе за регионалното партньорство и сътрудничество за постигане на обща културна среда, в която са споделени и се ценят общите ценности и богатството на културното многообразие на Европа.

Проектът ще допринесе за подобряване на  отношенията между младите хора от Армения, Грузия, България и Турция за обмен на културни ценности и за възпитаване на младежта в основните ценности на ЕС. Проектът YARCC директно ще достигне до повече от 2300 младежи от градските и селските райони в страните на организациите-партньори по проекта за период от 12 месеца.

Проектът стартира със среща на партньорите от Армения, Грузия, Турция и България  в гр.Варна  на 24-25 юни 2013г. и  последващо Обучение за обучители по тема  „Споделени ценности” в гр.Ереван, Армения на 6-7 юли, 2013г.
                     

 На снимката  по-долу: Среща на партньорите в гр.Варна, България 

На снимката по-долу:  Участници в обучението за обучители в гр. Ереван, Армения от страна на партньора АИР Варна

     


По проекта са  предвидени национални обучения за споделени ценности в България, Армения и Грузия в периода юли-август, 2013г и кръгли маси за културното наследство, насочени към младежи на възраст  от 18 до 28 години.  Националното обучение в България е насрочено за 17 и 18 август 2013г. в гр.Варна.

Между-регионален младежки форум  на тема „Опознай съседите си, опознай себе си”  ще се проведе  от 16 до 22 септември 2013г. в  гр.Тбилиси, Грузия. 


Обучението за обучители на тема „Водене на здравословни дебати” в гр.Ереван, Армения в периода 21-24 октомври 2013г. ще бъде последвано от национални обучения и младежки национални и междурегионални  конкурси във всяка страна-партньор и в Армения по теми  „Аргументация и дебати” през м. ноември, 2013г. Обучение на тема "Водене на дебати и аргументация" се проведе от 9 до 10 ноември 2013г. в гр.Варна. Снимки на участниците в обучението могат да бъдат изтеглени от тук. Програмата на обучението може да бъде изтеглена от тук. Обучителните материали  във формат .zip  могат да бъдат изтеглени от тук

Междурегионалната младежка конференция през м. февруари, 2014г. ще даде възможност на всички участници в проекта да отчетат  постигнатите  резултати от реализирането на  проектните дейности.

За повече инфoрмация, моля свържете се с офиса на АИР Варна
Tel: +359 887 934526   
E-mail: office@veda-bg.eu

Текстът на прес - съобщението за проекта може да бъде изтеглен от тукДейности по YARCC - 09.13 / 05.14
За Нас Организация Членове Услуги Бюлетини Проекти Варна Ресурсен Център Новини 
Еко Иновации SEPA AsviLoc Plus Контакти Вход


Copyright © 2009 - 2017 Veda